แบ่งปัน:
การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

ตากระตุก เกิดจากอะไร รักษาอย่างไร

ตากระตุก (Eyelid Twitch) คืออาการกระตุกเบา ๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณเปลือกตา โดยมักจะเกิดที่เปลือกตาบนมากกว่าเปลือกตาล่าง ส่วนมากแล้วการกระตุกนั้นจะเกิดเพียงเบา ๆ พอที่จะรู้สึกได้ แต่บางรายเกิดอาการกระตุกมากจนไม่สามารถปิดเปลือกได้ ซึ่งถ้าปิดเปลือกตาไม่ได้ควรรีบไปพบแพทย์ทันที เพราะอาจจะเกิดความผิดปกติที่รุนแรงของระบบประสาทได้ และเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงที

สาเหตุของอาการ[ลิงค์ถูกซ่อน! กรุณาเข้าระบบถึงจะดูและคลิกลิงค์นี้ได้]
โดยทั่วไปแล้วอาการตากระตุกเกิดจากสาเหตุดังนี้
1. นอนหลับไม่เพียงพอและนอนไม่เป็นเวลา
2. ตาแห้ง โดยเฉพาะคนที่อยู่กับคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เป็นเวลานาน ๆ
3. ความเครียด ยิ่งเครียดจะยิ่งเพิ่มโอกาสการเกิดตากระตุกได้
4. โรคภูมิแพ้ การแพ้และการระคายเคือง เพิ่มโอกาสการเกิดตากระตุกได้
5. ขาดวิตามิน B12 ซึ่งจะทำให้เกิดความผิดปกติของกล้ามเนื้อและระบบประสาท

วิธีรักษาอาการตากระตุก
อาการตากระตุกนั้นสามารถหายเองได้เมื่อเรากำจัดปัจจัยเสี่ยงข้างต้นได้ แต่ในบางรายที่มีอาการเรื้อรังและรุนแรงต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งโดยทั่วไปสามารถทำการรักษาได้โดย
1. การรับประทานยาบางชนิด ซึ่งอยู่ในกลุ่มยาระงับประสาท
2. การใช้ยาฉีด ซึ่งเป็นยาชนิดเดียวกับที่ใช้ทำ Botox
3. การผ่าตัด นิยมใช้ในกรณีที่มีหลอดเลือดไปกดทับเส้นประสาท

ทั้งนี้ การรักษาทั้ง 3 วิธีข้างต้นนั้น ต้องกระทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ห้ามทำเองโดยเด็ดขาด

แหล่งอ้างอิงภาพ
https://www.freepik.com