ข้อควรระวังในการกินยาแก้แพ้ - รู้เรื่องยา - thai108.com สมุนไพรไทย ยาสมุนไพร สมุนไพร สาระบทความสมุนไพร ผัก ผลไม้ สุขภาพ และอื่นๆ


ข้อควรระวังในการกินยาแก้แพ้
  
30 กรกฎาคม, 2565, 04:50:34 pm » 180 อ่าน0 ตอบ

ยาแก้แพ้
ยาแก้แพ้โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่
1. ชนิดเม็ด เหมาะสำหรับเด็กโตและผู้ใหญ่
2. ชนิดน้ำเชื่อม เหมาะสำหรับเด็กเล็กที่อายุตั้งแต่ 2 ขวบ
ยาแก้แพ้ เหมาะกับการกินเพื่อลดอาการแพ้ที่ไม่รุนแรง เช่น ไอ จาม คัดจมูก มีน้ำมูกใสๆ จากการแพ้อากาศ ฝุ่นละออง เกสรดอกไม้ หรือขนสัตว์ รวมถึงอาการลมพิษ ผื่นคัน ที่เกิดจากการแพ้อาหาร เป็นต้น

สรรพคุณของยาแก้แพ้
 • บรรเทาอาการน้ำมูกไหล ไอ จาม จากการแพ้อากาศ เช่น ยา คลอร์เฟนิรามีน (Chlorpheniramine) ยาบรอมเฟนิรามีน (Brompheniramine)
 • บรรเทาอาการผื่นคัน ลมพิษ  เช่นยา ฮัยดร็อกซิซีน (Hydroxyzine)
 • ช่วยลดน้ำมูก ทำให้น้ำมูกแห้ง จึงมักนำมากินในตอนเป็นไข้หวัด น้ำมูกไหล

ข้อควรระวังในการกินยาแก้แพ้
ภ.ญ.สุขศิริ และ ผศ.นพ.เทอดพงศ์ เต็มภาคย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระบุถึงข้อควรการใช้ยาแก้แพ้ หรือยาลดน้ำมูก เอาไว้ดังนี้
 • ปริมาณการกินยาแก้แพ้ ขึ้นกับตัวยา ซึ่งปริมาณของยาแต่ละชนิดจะไม่เหมือนกัน ควรรับประทานยาตามแพทย์สั่ง หรือปรึกษาร้านยาที่มีเภสัชกร
 • ในกรณีที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคตับ โรคไต โรคหัวใจ หรือมียาที่รับประทานเป็นประจำ ยาแก้แพ้อาจส่งผลต่อระดับยาในเลือด แล้วก่อให้เกิดอาการข้างเคียงได้
 • ยาแก้แพ้บางชนิด อาจมีอาการข้างเคียง คือ ปากแห้ง จมูกแห้ง ปัสสาวะลำบาก และง่วงซึม ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการขับรถหรือทำงานหน้าเครื่องจักร หากจำเป็นต้องขับรถหรือทำงานกับเครื่องจักร ควรกินยาชนิดที่ไม่ทำให้ง่วง
 • ยาแก้แพ้มักทำให้เสมหะมีความเหนียวข้นมากกว่าเดิม หากกินยาแก้แพ้ แล้วมีอาการไอมากขึ้น ควรหยุดกินยาทันที
 • ไม่กินยาแก้แพ้ร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือกับยาที่มีฤทธิ์กดสมอง ยาระงับประสาท เช่น ยานอนหลับ ยากันชัก เพราะอาจส่งผลให้เกิดอาการข้างเคียงจากยาเพิ่มขึ้น
 • ไม่กินยาแก้แพ้ร่วมกับน้ำผลไม้ เพราะอาจส่งผลต่อการดูดซึมยาแก้แพ้รุ่นที่สองบางประเภทได้
 • ยา ฮัยดร็อกซิซีน (Hydroxyzine) มีผลกดสมอง จึงไม่ควรใช้กับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ เพราะอาจทำให้เด็กแคระแกร็น ไม่สูงได้
 • กลุ่มยาแก้แพ้ที่ช่วยลดน้ำมูก ทำให้น้ำมูกแห้ง ควรใช้กรณีที่มีน้ำมูกใสเท่านั้น และควรระวังการใช้ในเด็กเล็ก
 • หญิงมีครรภ์และให้นมบุตร ไม่ควรกินยาแก้แพ้เอง ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อเลือกชนิดและขนาดการกินที่เหมาะสม

ข้อมูล :ภ.ญ.สุขศิริ ศิริสว่างวัฒน์ แพทย์ประจำศูนย์สุขภาพเด็ก โรงพยาบาลพญาไท 1,ผศ.นพ.เทอดพงศ์ เต็มภาคย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม : Sanook.com, medthai.com, เกร็ดความรู้.net ภาพ : freepik.com, istockphoto.com, unsplash.com